Szkolenie BHP wcale nie musi być NUDNE

Spokojny pracodawca – Bezpieczny pracownik

Usługi Szkolenia

BHP CONSULTING
EWA BARANOWSKA

O FIRMIE

BHP Consulting Ewa Baranowska – Specjalista ds. BHP, Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP

     BHP Consulting oferuje szkolenia metodą aktywizującą, która wzbudzi wśród uczestników wiele pozytywnych emocji. Stanowić będą element zabawy ale przede wszystkim pełnić będą rolę edukacyjną i pozostaną w pamięci do następnego szkolenia. Uczestnicy otrzymają dużą dawkę praktycznej wiedzy oraz pakiet materiałów do samodzielnej pracy po szkoleniu. Korzystając z oferty masz pewność, że każde szkolenie będzie spersonalizowane pod branże i odbiorców.

     Pracodawco – zamierzasz zatrudnić pracowników ze wschodu? Pamiętaj o zorganizowaniu szkolenia wstępnego BHP w Twojej firmie. BHP Consulting zapewni je w języku ukraińskim. W celu zrozumienia i przyswojenia wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w środowisku pracy.

KONTAKT

szkolenia oraz usługi bhp wykonywane są
z dojazdem u klienta

Szkolenia

BHP Consulting Ewa Baranowska

Szkolenia BHP

Szkolenia wstępne – zorganizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich celem jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapoznanie z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy.

Szkolenie to obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Szkolenie wstępne muszą odbyć:
– nowo zatrudnieni pracownicy,
– nowo zatrudnieni cudzoziemcy (szkolenie w języku ukraińskim),
– studenci odbywający u pracodawcy praktykę ́ studencką,
– uczniowie szkół branżowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu,
– młodociani podejmujący sezonowe prace.

Szkolenie okresowe – powtarzane są w czasie trwania zatrudnienia. Ich celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu bhp oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno – organizacyjnymi w tym zakresie. Zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych oraz przyswojenie metod przeciwdziałania wypadkom.

BHP Consulting Ewa Baranowska

Pierwsza pomoc

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących poszerzyć lub uaktualnić swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz osób odpowiedzialnych za obsługę apteczek w miejscu pracy, osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, osób pracujących w miejscach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku ze względu na charakter wykonywanej pracy.

Celem szkolenia jest nabycie i opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy oraz umiejętności w zakresie:

– identyfikacji i oceny zagrożeń występujących na miejscu wypadku.
– organizacji i sposobów udzielania pomocy przedmedycznej na miejscu wypadku.
– wyposażenia apteczek oraz sposobów jego prawidłowego wykorzystania.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego ratownika medycznego i trwa 8 godzin dydaktycznych.

– wykład (prezentacja audiowizualna),
– ćwiczenia praktyczne (praca z apteczką oraz manekinem do resuscytacji z automatycznym defibrylatorem zewnętrznym).

* Wypadki mogą zdarzyć się wszędzie zarówno w domu jak i w pracy. W walce o ludzkie życie liczy się każda minuta! Wiedza jak postępować w takich przypadkach jest niezbędna by ograniczyć szkody związane z urazem lub nawet uratować życie poszkodowanej osobie przed przybyciem wykwalifikowanej pomocy.

Usługi

BHP Consulting Ewa Baranowska

Outsorcing BHP

Outsourcing BHP jest najbardziej efektywnym sposobem zarządzania przedsiębiorstwem w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przez powierzenie zadań specjaliście spoza zakładu. Skorzystanie z outsourcingu BHP jest rozsądnym posunięciem, zarówno z punktu widzenia korzyści biznesowych, jak i prawnych. To najwygodniejsze rozwiązanie, które każdy przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę.

Outsourcing obejmuje:

– szkolenia BHP (wstępne i okresowe);
– profesjonalną współpracę bez dodatkowych kosztów dokumentacji, szkoleń; – opracowanie instrukcji;
– kontrolę warunków pracy;
– opracowywanie procedur BHP;
– dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy;
– sporządzanie dokumentacji powypadkowej;
– prewencja wypadkowa;
– specjalistyczne szkolenia z zakresu kultury bezpieczeństwa pracy;
– doradztwo w zakresie BHP;
– wspieranie pracodawcy we wszelkich działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracowników;
– nawiązanie partnerskich relacji z pracownikami w celu motywowania do codziennego stosowania środków ochrony indywidualnej; – analiza stanu warunków pracy.

BHP Consulting Ewa Baranowska

Usługi BHP

– sporządzenie oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk,
– doradztwo w zakresie doboru specjalistycznego asortymentu i instrukcji BHP i udzielania pierwszej pomocy,
– przygotowywanie dokumentacji powypadkowej oraz niezbędnych działań profilaktycznych,
– okresowe analizy środowiska pracy w zakresie ergonomii, pomiaru hałasu oraz natężenia oświetlenia,- dobór środków ochrony indywidualnej,
– audyt wewnętrzny w zakresie organizacji środowiska pracy i ergonomii.

Kontakt

BHP CONSULTING EWA BARANOWSKA

Telefon

+48 600 278 275

E-mail

biuro@bhppolice.pl